Vår omfattande och koncisa gratis kemikalieguide hjälper företag och ansvarspersoner att känna igen de mest centrala kemikaliekraven för en kemikalieaktör och hur man effektivt kan uppfylla dem.

Ladda ner "Kemikalieaktörens 10 steg för en effektiv kemikaliehantering - Från krav till digitalisering" för att lära dig: 

  • Hur kemikalielagstiftningens ramverk i EU och nationellt är uppbyggt
  • Vilken roll ert företag har enligt REACH-förordningen
  • Vilka kemikaliekrav som gäller ert företag
  • Kemikalieaktörens 10 steg för en effektivare kemikaliehantering