Kolla vårt webbinarium för att lära dig:

  • Hur ert företag kan följa kemikalielagar
  • Vilka de viktigaste funktionerna inom kemikaliehantering är
  • Hur du gör en bedömning på kemikaliska faror och exponeringsscenarierna
  • Vilka är framtidens utmaningar inom kemikaliehantering och vilka de nya digitala lösningarna är

I vårt webbinarium sammanfattar vår kemikaliespecialist företagens kemikalierisker och hanteringen av dem på arbetsplatsen. Vi går igenom de vanligaste utmaningarna inom kemikaliehantering samt digitala lösningarna för att uppfylla både kemikalielagarna, hanteringen av kemikalier och riskbedömningen av kemikalisk exponering. Under webbinariet går vi även igenom framtida utsikter för kemikaliekrav samt nya digitala lösningar i kemikaliehanteringen, så som uppföljning av begränsade ämnen (t.ex. SHVC ämnen) och deras substituerbarhet under livscykeln, integrationer med myndighetssystem, ökad automation samt datasäkerhet.