Kemikaalioppaamme auttaa yritysten vastuuhenkilöitä tunnistamaan keskeisimmät kemikaalitoimijoita koskevat kemikaalivaatimukset ja ohjata jäsennellysti kemikaalivaatimusten täyttämiseen. 

Lue oppaamme oppiaksesi:

  • Miten kemikaalilainsäädäntö on jäsennelty EU:ssa ja kansallisesti
  • Mikä rooli yrityksellänne on REACH-asetuksen mukaan
  • Mitkä velvoitteet koskevat yritystänne
  • Kemikaalitoimijan 10 askelta tehokkaampaan kemikaalihallintaan