Katso webinaarimme oppiaksesi:

  • Miten SVHC-aineen pitoisuus lasketaan esineestä? 
  • Mitä tietoja vaaditaan ja miten ne toimitetaan? 
  • Mitkä ovat esineiden valmistajien ja EU-maahantuojien keskeisimmät REACH-velvoitteet? 
  • Mitkä ovat hankalimmat SCIP-vaatimukset ja miten ne taklataan?
  • Mitkä ovat tärkeimmät askeleet esineiden sisältämien ainetietojen hallintaan?

Kemikaalilainsäädännön asiantuntijamme käyvät webinaarissa tiivistetysti läpi esineiden valmistajia ja EU-maahantuojia koskevia velvoitteita liittyen erityistä huolta aiheuttaviin (SVHC) aineisiin ja SCIP-tietokannan uudet velvoitteet. 
Euroopan Unionin tavoitteena on muuttaa talouttaan kiertotalouden mukaiseksi. Vahvistaakseen kiertotaloutta EU:n kemikaalivirasto ECHA on perustanut uuden tietokannan (SCIP Database) esineiden ja esinekokonaisuuksien tietojen kokoamiseksi ja tiedon saattamiseksi julkisesti saataville. SCIP-vaatimusten täyttämisessä kannattaa toimia järjestelmällisesti ja jäsentyneesti.